понедељак, 15. март 2021.

UM I OSEĆAJI U DUHOVNOM RAZVOJU

 
Um i osećaji u duhovnom razvoju

Objavljeno 19. marta 2017. u 08:50

Pitanje: Odakle potiču čovekove misli, prema mudrosti kabale?

Odgovor: Misli su proizvod želje. Želja je osnovna materija čoveka: čovek teži da ispuni svoju prazninu. Kao rezultat, pojavljuju se misli koje pronalaze kako da se ispuni.

Pitanje: Gde dolazi do emocija?

Odgovor: U kabalističkim izvorima nema reference za takve koncepte. Postoji želja i postoji um koji pomaže da se želja ispuni. Namera je ono što se dodaje na želju, i ona izražava za šta tačno osoba želi  tu želju da upotrebi.

Želja je na prvom mestu, a um je sporedan, jer um nikada ne menja želju; naprotiv, želja upravlja umom. Bez obzira kako su to filozofi, pisci, pesnici, umetnički kritičari i ljudi koji se bave umetnošću, želeli ovo da predstave čovečanstvu, ipak naša korporalna želja upravlja svime.

Pitanje: Šta različite emocije, poput radosti, humora itd, znače prema mudrosti kabale?

Odgovor: Ovo su sve osećanja unutar želje.

Pitanje: Koja je funkcija osećanja i uma u ​​čovekovom duhovnom razvoju?

Odgovor: Uloga osećanja je da pokažu šta se dešava u čovekovoj želji, a uloga uma je da može da radi sa tim željama. Ali sam um ne deluje na njih. Um može da upravlja željom samo putem Svetlosti koja reformiše.

U našem svetu često viđamo psihologe i stručnjake u drugim pseudo-naučnim oblastima koji pokušavaju da rade sa čovekovim unutrašnjim svetom, sa njegovim mislima i njegovim željama, ali u tome ne uspevaju.

Misli, kao proizvodi želja, mogu da pomognu čoveku da upravlja svojim unutrašnjim svetom, ukoliko on uz pomoć svojih misli, unutar svoje želje, stvori uslove da na njega počne da deluje Okružujuća Svetlost.

Link - Mind And Feelings InSpiritual Development


Нема коментара:

Постави коментар