петак, 19. март 2021.

DUŠA I UM

 
Duša i um 

Objavljeno 9. novembar 2015. 

Pitanje: Avraam je našu stvarnost definisao kao kombinaciju tri faktora: svijet, godina i duša, što u savremenom jeziku znači "prostor, vrijeme i svijest". Je li svijest isto što i duša?

Odgovor: Svijet, godina i duša (Olam, Šana i Nefeš) su tri parametra u kojima ljudi postoje. Ne možemo se zamisliti bez ijednog od njih.

Svijet je sve što opažamo oko sebe; zato se stalno mijenja. Budući da se svijet mijenja, dinamiku njegovih promjena osjećamo kao "godinu" (vrijeme). Organ kojim opažamo svijet je duša.

Međutim, to je sve subjektivno. U znanju ne postoji ništa objektivno, samim tim nauka je potpuno subjektivna. Ako neko izjavi da nešto postoji, niko ne može to da pobije. Svima je dozvoljeno da se ponašaju onako kako žele u mjeri u kojoj vjeruju. Ovo se primjenjuje isključivo u procesu spoznaje  korporalne osobe u okvirima granica svojstava i alata koje ona ima. 

Komentar: Avraam je znao za vezu između prostora, vremena i svijesti. Kvantni fizičari današnjice su tome tek počeli da se približavaju. Drugim riječima, Avraam je znao o onome što će čovečanstvo otkrivati kroz milenijume.

Odgovor: Od vremena Avraama do danas, čovječanstvo je nastavilo da širi svojih pet egoističnih čula. Od tada se nisu promijenili ni svijet ni vrijeme. 

Sada smo na ivici prelaza na sledeći nivo, tako da je  korporalna nauka došla do svoje završne faze.

Kabalisti se različito odnose prema tim pitanjima. Razvili su svoju super-spoznaju kako bi promijenili svoju percepciju stvarnosti i postigli nivo na kojem mogu da se uzdignu iznad sebe.

"Uzdići se iznad sebe" znači nadići svoju prirodu i egoizam. To se može učiniti izmještanjem, izlaskom iz sebe i spajanjem s drugima.

Kabala nas uči kako da razvijemo osobine koje su izvan našeg životinjskog tijela. Ako uspijemo, naša percepcija stvarnosti biće potpuno drugačija i neće potpadati pod materijalne zakone.

Tada ćemo formirati drugačiji pristup percepciji i proučavanju svemira koji je izgrađen na našoj sposobnosti da izađemo izvan sebe i nastavimo da se uzdižemo. Zato će se "svijet, godina i duša" za nas zamijeniti sa tri druge komponente koje pripadaju drugačijem, višem nivou.

Duša i um su jednaki. Duša je unutarašnji perceptivni dio ljudskog bića, "ja" osobe. To nam omogućava da kontrolišemo, razlikujemo i upravljamo onim što opažamo. Ovo je veoma važno.

Mislim da se približavamo ovom nivou. Činjenica je da postoji povezanost između ovozemaljskog saznajnog nivoa i onog koji je viši od našeg materijalnog nivoa. To se naziva povezanost korijena i grane. Zato smo u mogućnosti da povučemo paralele između svega onoga što opažamo na našem nivou i onoga što opažamo na sljedećem, Višem nivou i obrnuto.

Sva napredna nauka 20. vijeka nije pronašla potpuno logično objašnjenje mnogih pojava, I ostavila ih je neriješenim i nejasnim. Odgovore na sva ova pitanja pronaći ćemo samo prelazeći na sljedeći, Viši nivo.

Ne znam kako je moguće povezati vrijeme, prostor i percepciju na našoj materijalnoj ravni. Ova tri pojma nisu kompatibilna. Njihova međusobna zavisnost ostaje nam nejasna.

S gledišta kabale, svijest u našem svijetu jesu svi mogući osjeti u našoj egoističnoj želji. Oni su zatvoreni u nama, pa je cijeli svijet unutar naše egoistične percepcije.

Komentar: To su zaključci fizičara koji eksperimentišu s dvostrukim prorezom. Oni su zapravo razumeli da to što neko spoznaje dok  posmatra  zapravo definiše rezultat bilo kojeg eksperimenta.

Odgovor: Fizika, psihijatrija, psihologija i svaka druga korporalna nauka na kraju će se složiti da svijet postoji samo u našem umu i da mi jedino ovde postojimo.

Ali tada treba da preduzmemo sljedeći korak: da proširimo ljudsku svijest i da upravljamo njome. To će nam dati sposobnost da upravljamo svemirom, jer je sve to u našim umovima.

 Link - Soul And Mind


Нема коментара:

Постави коментар