понедељак, 03. мај 2021.

ZAŠTO SE SVET ACILUT NIJE RAZBIO?

 
Zašto se svet Atzilut nije razbio?

Objavljeno 30. oktobra 2013. u 08:47

Pitanje: Zašto se svet Atzilut nije razbio kao što je to bilo sa svetom Nekudim? Da li postoji odbrambeni mehanizam koji sprečava razbijanje?

Odgovor: Tačno! Ovaj mehanizam se naziva „ispravka tri linije“, kada se uzdizanje MAN, molitva i povezanostt onoga što je primanje i onoga što je davanje ostvaruje direktno, za razliku od sveta Nekudim, gde Svetlost silazi u Kli, želju i vodi ka razbijanju.

U svetu Acilut Kli se prvo priprema uspostavljanjem tri linije. To je kao da je ona prethodno već bila u kontaktu sa Višim i tako unapred zna šta će da primi.

U svetu Acilut Kli zna svu potpunu Svetlost koju Viši može da da, čitav nivo (GAR), ali se smanjuje do određenog stepena da bi primio jedino deo te Svetlosti, a prihvata je samo u posudama davanja (davajuće Kelim), u Malhut, i to takvu koja se uzdigla na nivo Bina, što iznad same Malhut. Na ovaj način Svetlost se otkriva i niži je prihvata 

Drugim rečima, za razliku od sveta Nekudim, svet Acilut ima odbrambeni mehanizam na obe strane: 1. Viši, koji daje nižem, oslobađa jedino VAK de Hohma - samo mali deo Svetlosti; 2. i tokom pripreme nižeg da primi ovu Svetlost, on prethodno kontaktira Višeg i on sam formira sistem koji se naziva „tri linije“ da bi bio spreman da primi čak i deo Svetlosti, i to ne direktno već kroz tri linije.

Link - Why Did The World OfAtzilut Not Break?

 

недеља, 02. мај 2021.

UZEO SAM OVU ŽENU

 
Uzeo sam ovu ženu

Objavljeno 3. maja 2017. u 08:56

Tora, Ponovljeni zakon 22:13 - 22:14: Ako muškarac uzme ženu, i blizak je sa njom, i prezre je, podnosi klevetničke optužbe protiv nje i naziva je ružnim imenima, govoreći: „Uzeo sam ovu ženu i kada sam došao k njoj, nisam našao nijedan dokaz o njenom devičanstvu“.

Među onima koji uče kabalu ima ljudi koji kažu: „Zašto smo došli ovde? Učimo već nekoliko godina, a gde su rezultati?“

Želja sa kojom je pojedinac došao je „žena“ sa kojom je počeo da radi. Međutim, on ostavlja sve jer ne vidi rezultate. Umesto da se poveže sa svojim snom i krene dalje, on nju počinje da mrzi i beži.

To znači „podići klevetničke optužbe“ protiv ove metode i reći da ona ne funkcioniše, i „nazvati je pogrdnim imenom“.

„Uzeo sam ovu ženu i kada sam došao k njoj, nisam našao nijedan dokaz o njenom devičanstvu“ znači da ona nije moja. Ne mogu da je upotrebim da bih zajedno sa njom stvorio svoj budući svet, takozvano potomstvo. Ova želja se ne odnosi na mene i ne mogu da je kontrolišem. 

Tora, Ponovljeni zakon 22:15: Tada će otac devojke i njena majka pribaviti dokaze o devičanstvu devojke i izneti ih starešinama grada na kapiji.

Ovo je otkrivanje na višem nivou, na kvalitetu Aba ve Ima. Odnosi se na one ljude koji počinju da se suočavaju sa pojašnjenjima i analizama na duhovnom putu. Oni ne beže od novonastalih problema, ali su za njih ipak kompleksni.

„Devojka“ je lična egoistična želja osobe, a ne ona koju je dobio od nekoga. To je ono što moramo da dokažemo.

„Pribaviti dokaze o devičanstvu devojke i izneti ih starešinama grada na kapiji“ znači podići želju iz Aba ve Ima na viši nivo.

Link - “I Took This Woman”


петак, 30. април 2021.

POZIV U NEVESTINU ODAJU

 
Poziv u Nevestinu odaju 

Objavljeno 28. novembra 2010. u 12:51

Pitanje: Zašto se kaže da zarad ispravke, prethodno razbijene duše moraju da se uzdignu u svet Acilut, a da prvo moraju da prođu sve svetove BYA, korak po korak, počevši od Malhut de Malhut sveta Asija?

Gde sam: u Malhut sveta Acilut ili negde u svetu Asija, Jecira i Beria? Ako se zemlja Izrael nalazi u svetu Jecira, dok se najsvetije mesto Hrama u koje može ući samo prvosveštenik nalazi u svetu Beria, kako mogu da budem viši od njega?

Odgovor: Kada zatražimo ispravku, naše tačke u srcu uzdižu se do Malhut sveta Acilut, skupa duša Izrael. Naša ispravka se dešava u Malhut sveta Acilut; to je naša domovina (uzdignuta zemlja Izrael), naš Keter. Svi niži od svetova BYA, u stvari je rasturanje Malhut, njenih devet donjih Sefirot.

Svi svetovi, Parcufim i duše koje su ispod Parse (ispod granice sveta Acilut) pripadaju Malhut de Acilut. Drugim rečima, da bih se ispravio, moram se tamo podići i povezati sa Malhut sveta Acilut. Ali gde se dešava ispravka mene i moje duše?

Zajednička duša Adam HaRishon prisutna je u svetovima BYA (počevši od njegove „glave“ u GAR de Beria do „stopala“ sveta Asija). Ako uzdignem dušu u Malhut de Acilut i zatražim ispravku, ja od Gore primam Svetlost koja raformiše (ta Svetlost se spušta iz sveta beskonačnosti kroz sve svetove i „namenjena je“ posebno za mene). Ovom Svetlošću ispravljam vezu između Zeir Anpin i Malhut sveta Acilut, koja se odnosi na mene. Tako ispravljam prekinutu vezu između Malhut i Zeir Anpin (Šehina i Stvoritelj).

Ja predstavljam „prijatelje neveste“ koji podržavaju Toru, a koju knjiga Zohar opisuje u poglavlju pod nazivom „Noć neveste“. Pomažem joj da se poveže sa „Mladoženjom“ i zato me zovu „sin mlade“. Čineći to, ispravljam svoju dušu jer Zeir Anpin i Malhut su se odvojili samo zbog mene, tako da bi ih ja ponovo ujedinio i tako ponovo sastavio sve delove.

Kada ja reuspostavim prvu svoju vezu između Malhut i Zeir Anpin, ispravljam svoj prvi duhovni nivo, Malhut de Malhut sveta Asija (svetlost Nefeš) (vidi Baal HaSulamov „Uvod u knjigu Zohar“). Drugi put kad uspem da povežem Malhut sa Zeir Anpin, ispravim svoj Jesod de Malhut de Asija, i tako dalje. Svaki put podržavam Malhut i time iznudim njeno ujedinjenje sa Zeir Anpin. Ovako ispravljam svoju dušu.

Drugim rečima, svoj zahtev (MAN) uvek uzdižemo do Šehina, do Malhut sveta Acilut. Ali naša ispravka i oživljavanje se dešava u svetovima BYA pošto je Adam HaRišon rođen u svetovima BYA i ne oseća ništa izvan njih; ovi svetovi su njegovo okruženje. On se uzdiže i pada zajedno sa njima.

Pošto želim da se svidim Stvoritelju, moja namera se odnosi na Malhut de Acilut. Zato što to činim, ispravljam se u svetu BIA, u svom okruženju.

Nadajmo se da ćemo se podići do nivoa na kojem smo, poput Visokog sveštenika, ušli u „Sveti od Svetih“, što znači Bina sveta Beria. Ovako uzdižem Zivug ZON (Zeir Anpin i Nukva) na AVI (Aba ve Ima).

Link - Invitation to TheBride’s Chamber

 

четвртак, 29. април 2021.

KADA SKRIVENO POSTAJE OTKRIVENO

 
Kada skriveno postaje otkriveno 

Objavljeno 21. novembra 2010 

Pitanje: U knjizi Vizija dobrote napisano je: „I znajte da čovek mora da uči četiri nivoa PARDES: Pšat, Remez, Druš, Sod i da inkarnira dok ih sve ne ispuni“. Da li zaista treba da prođemo kroz toliko inkarnacija dok ne naučimo čitav PARDES (doslovno objašnjenje, kroz alegoriju, kroz nagoveštaj i kroz tajnu), da bismo došli do kraja ispravke? 

Odgovor: Moramo da dožemo do „Pšat“, što je doslovno objašnjenje Tore. Do sada smo učili „Sod“, što je skriveno, tajno značenje. „Sod“ znači da učim, ali ništa ne razumem; za mene je to tajna. Kada tajna postane malo jasnija, ona postaje „Remez“ (nagoveštaj), a zatim „Druš“ (alegorijsko objašnjenje, alegorija), i na kraju „Pšat“ (doslovno objašnjenje). 

Postoje četiri sveta: Asija, Jecira, Berija i Acilut. Trenutno proučavamo ulaz u Svet Asija; Još uvek ništa ne razumemo, a to znači da proučavam tajnu „Sod“. 

Jednom kada pređem iz sveta Asija u Viši svet, Svet Jecira, proučavaćemo „Druš“. U svetu Berija proučavaćemo „Remez“, a u svetu Acilut „Pšat“. 

Pšat“ je najveće postignuće kada uopšte nema skrivenosti, i sve je jasno, otvoreno, doslovno i očigledno. Sve Svetlosti ispunjavaju sve Kelim (posude), sve znamo i razumemo! 

Svaka osoba to treba da postigne u svojoj duši, ali na svom nivou, do svoje potpune ispravke.

Pitanje koje sam dobio: Šta se menja između jednog i drugog duhovnog sveta? 

Moj odgovor: Promena se dešava u želji ili u tome koja sila ima kontrolu, u sistemu vrednovanja Davaoca i koliko nam je važan. Ovo sve određuje. 

Jedino što postoji u celom univerzumu je želja za uživanjem, koja može da sledi dva principa: 1 – da li je to zarad lične koristi pojedinca ili 2 – da li je to zarad zadovoljenja Davaoca. To je kao u primeru sa gostom i domaćinom, gde se stanje gosta nazive Beria, Acilut, Jecira ili Asija u zavisnosti od reakcije gosta na domaćina. Na primer: 

• Ako je u gost svetu Asija, tada jede ceo obrok; 

• Ako je u gost svetu Jecira, onda sumnja da li treba da jede i koliko treba da jede; 

• Ako je gost u Svetu Berija, tada vrši proračun i zna da neće pogrešiti; moći će da pokaže Domaćinu da hoće Njemu da da zadovoljenje; 

• Ako je gost u svetu Acilut, tada konzumira sve kao u svetu Asija, ali je siguran da to čini samo zbog Domaćina! Napokon, ujedinili su se Domaćin i gost do mere da među njima ne postoji razlika. 

I sve ovo govori o unutrašnjem stanju osobe.

Link- When The Hidden Becomes Revealed

 

среда, 28. април 2021.

U SVETU ACILUT ZNAČI "U NJEGOVOJ KUĆI"

 
U svetu Acilut znači „U Njegovoj kući“ 

Objavljeno 21. avgusta 2011. u 20:49 

Naše razbijene duše nalaze se u svetovima BYA (Beria, Jecira, Asia), a kada se ujedinimo, uzdižemo se u svet Acilut, što znači „u Njegovoj kući“ (Eclo). Ako se tamo uzdignemo „odozdo prema gore“, sopstvenim snagama, tada postižemo konačnu ispravku. Na taj način ispravljamo razbijanje koje se dogodilo u svetu Nekudim 

Međutim, ako nismo u stanju da se povežemo u jednu dušu, onda smo u drugoj realnosti, kao što kaže Stvoritelj - Zeir Anpin sveta Acilut, „Ne mogu da budem na istom mestu sa onim koji je ponosan“. Mi smo taj „ponosni čovek“ i nalazimo se ispod Parsa - granica sveta Acilut, u svetovima BYA, koji su „odvojeni od svetosti“.

Ali, i svetovi BYA su takođe duhovni nivo gde čovek oseća da je odvojen i udaljen od Stvoritelja. On ima neko razumevanje, znanje i osećaj svog neispravljenog, duhovnog stanja. Sa druge strane, kada čovek tek krene ovim putem, on je još niže, a da ne pominjemo one koji jednostavno žive uobičajenim životom na ovom svetu i nisu ni počeli da se kreću ka davanju, što znači da su to oni koji ni na koji način još nisu povezani sa duhovnim lestvama. 

Ipak, u meri u kojoj smo našim zajedničkim radom u stanju da privučemo Svetlost koja reformiše, to će nam omogućiti da se povežemo sa Malhut sveta Acilut, od dole prema Gore. I, ako načinimo napor zarad toga da se uključimo u Malhut, mi time njoj vraćamo njene odvojene organe nazad i ponovo ih spajamo.  

Malhut sveta Acilut je samo tačka, dok su sve duše ispod Parsa. A ako tražimo i želimo da pripadamo davanju, jedinstvu, uzajamnom garantovanju i ljubavi prema bližnjem, onda na sebe privlačimo Svetlost ispravke i uzdižemo se do Malhut sveta Acilut - skup svih duša. (Kneset Izrael)

Odatle počinjemo da radimo na tome da postanemo slični sa Zeir Anpin sveta Acilut, sa Stvoriteljem. A ujedinjenje Zeir Anpin i Malhut uzdiže nas još više, do stanja konačne ispravke.

Link - In The World OfAtzilut Means “At His House”


понедељак, 26. април 2021.

MALHUT SVETA ACILUT SI, ZAPRAVO, TI

 
Malhut sveta Acilut si, zapravo, ti

Objavljeno 4. januara 2010 u 17:34

Pitanje koje sam dobio: Zohar podstiče vrlo snažna unutrašnja iskustva otkrivajući mi celu sliku. Ali onog trenutka kada pokušam da razmišljam o ujedinjenju svih duša, sve odjednom nestaje i više nisam u stanju da zadržim pažnju na tekstu. Šta da radim?

Moj odgovor: Zamislite da na putu ka Stvoritelju prolazite kroz filter ili mehanizam koji se naziva skup svih duša, Malhut sveta Acilut. U suprotnom nećete moći da se ujedinite sa Stvoriteljem, sa Zeir Anpin. To možete učiniti samo prolazeći kroz ovaj sistem duša, a to znači apsolutno sve duše koje su stvorene, a zatim razbijene i koje sada postoje u Malhut Sveta beskonačnosti u njihovom neispravljenom obliku.

Ako želite da dođete do Zeir Anpin, do Stvoritelja, morate da prođete kroz ovaj filter, čitav ovaj mehanizam koji se naziva skup duša Izrael, a koji je jedinstvo svih onih koji „teže direktno Stvoritelju“. Pored toga, morate da poželite da ih ujedinite; moraš da želiš da budeš baš taj Malhut sveta Acilut koji se ujedinjuje sa Zeir Anpin.

Ne postojiš ako ne možeš povezati sve duše u sebi, osim ukoliko zamisliš kako je ceo svet u tebi i kako sve to odnosiš Stvoritelju kako bi sve duše prionule uz Njega. Ovo je slika koju morate videti u sebi.

Ne postojiš u Malhut (de Acilut) osim kad želiš da se ujediniš sa svim ostalim dušama. Malhut (de Acilut) nije vaša želja za ispunjenjem, već želja za ujedinjenjem sa ostalim dušama, koje trenutno osećate kao udaljene od sebe i razdvojene. Međutim, što više osećate ove duše uprkos svemu i što više želite da se ujedinite sa njima, time vaše postojanje u Malhut postaje stvarnije.

Malhut sveta Acilut je rezultat vaših napora da se ujedinite sa drugim dušama; to je vaša zajednička želja sa svima. Kada su primili Toru, svi ljudi su morali da se ujedine kao „jedan čovek sa jednim srcem“ da bi se ujedinili sa Stvoriteljem. Ta zajednička, centralna tačka za sve nas, tačka u kojoj se ujedinjujemo sa Stvoriteljem, naziva se Malhut sveta Acilut. Inače vas nigde nema u ovoj slici.

Link - Malchut Of The WorldOf Atzilut Is, In Fact, You

 

недеља, 25. април 2021.

VELIKA VRIJEDNOST LO LIŠMA

 
Velika vrijednost Lo Lišma

Objavljeno 26. svibnja 2014. u 9:25

Stanje Lo Lišma nije samo običan korporalni ego. Biti u stanju Lo Lišma (ne) znači da pokušavam da dođem u stanje Lišma (za Njeno ime) i da vršim akcije davanja i da stalno iznova otkrivam da ih i dalje vršim u svoju sopstvenu korist.

Vrijeme tokom kojeg ja vršim napore da bih se uzdigao iznad svog ega i postigao akciju davanja, ali još uvijek nisam u mogućnosti da to uradim, se naziva razdoblje Lo Lišma.

Pitanje: Da li  se naša priroda može preokrenuti iz Lo Lišma u Lišma odjednom?

Odgovor: Naravno da se sve to ne događa odjednom. Postoji 125 stepena i svaki od njih je podijeljen je na još mnogo stanja. Baal HaSulam kaže da mi ne razumijemo koliko je stanje Lo Lišma veliko. Ono je čak mnogo veće od onoga kako mi možemo i da zamislimo stanje Lišma.

To je zato što stvarno stanje Lo Lišma znači da ja dajem sve od sebe da uradim akciju davanja svom svojom snagom, ali na kraju ja otkrivam da ja i dalje radim kao rezultat želje za primanjem, da bih primio egoistični profit.

Pitanje: Da li postoji određena struktura ili okolina u koju pojedinac može ući da bi sproveo neophodni preokret?

Odgovor: Da, i to je uloga grupe.

Link- The Great Value Of Lo Lishma