понедељак, 03. мај 2021.

ZAŠTO SE SVET ACILUT NIJE RAZBIO?

 
Zašto se svet Atzilut nije razbio?

Objavljeno 30. oktobra 2013. u 08:47

Pitanje: Zašto se svet Atzilut nije razbio kao što je to bilo sa svetom Nekudim? Da li postoji odbrambeni mehanizam koji sprečava razbijanje?

Odgovor: Tačno! Ovaj mehanizam se naziva „ispravka tri linije“, kada se uzdizanje MAN, molitva i povezanostt onoga što je primanje i onoga što je davanje ostvaruje direktno, za razliku od sveta Nekudim, gde Svetlost silazi u Kli, želju i vodi ka razbijanju.

U svetu Acilut Kli se prvo priprema uspostavljanjem tri linije. To je kao da je ona prethodno već bila u kontaktu sa Višim i tako unapred zna šta će da primi.

U svetu Acilut Kli zna svu potpunu Svetlost koju Viši može da da, čitav nivo (GAR), ali se smanjuje do određenog stepena da bi primio jedino deo te Svetlosti, a prihvata je samo u posudama davanja (davajuće Kelim), u Malhut, i to takvu koja se uzdigla na nivo Bina, što iznad same Malhut. Na ovaj način Svetlost se otkriva i niži je prihvata 

Drugim rečima, za razliku od sveta Nekudim, svet Acilut ima odbrambeni mehanizam na obe strane: 1. Viši, koji daje nižem, oslobađa jedino VAK de Hohma - samo mali deo Svetlosti; 2. i tokom pripreme nižeg da primi ovu Svetlost, on prethodno kontaktira Višeg i on sam formira sistem koji se naziva „tri linije“ da bi bio spreman da primi čak i deo Svetlosti, i to ne direktno već kroz tri linije.

Link - Why Did The World OfAtzilut Not Break?

 

недеља, 02. мај 2021.

UZEO SAM OVU ŽENU

 
Uzeo sam ovu ženu

Objavljeno 3. maja 2017. u 08:56

Tora, Ponovljeni zakon 22:13 - 22:14: Ako muškarac uzme ženu, i blizak je sa njom, i prezre je, podnosi klevetničke optužbe protiv nje i naziva je ružnim imenima, govoreći: „Uzeo sam ovu ženu i kada sam došao k njoj, nisam našao nijedan dokaz o njenom devičanstvu“.

Među onima koji uče kabalu ima ljudi koji kažu: „Zašto smo došli ovde? Učimo već nekoliko godina, a gde su rezultati?“

Želja sa kojom je pojedinac došao je „žena“ sa kojom je počeo da radi. Međutim, on ostavlja sve jer ne vidi rezultate. Umesto da se poveže sa svojim snom i krene dalje, on nju počinje da mrzi i beži.

To znači „podići klevetničke optužbe“ protiv ove metode i reći da ona ne funkcioniše, i „nazvati je pogrdnim imenom“.

„Uzeo sam ovu ženu i kada sam došao k njoj, nisam našao nijedan dokaz o njenom devičanstvu“ znači da ona nije moja. Ne mogu da je upotrebim da bih zajedno sa njom stvorio svoj budući svet, takozvano potomstvo. Ova želja se ne odnosi na mene i ne mogu da je kontrolišem. 

Tora, Ponovljeni zakon 22:15: Tada će otac devojke i njena majka pribaviti dokaze o devičanstvu devojke i izneti ih starešinama grada na kapiji.

Ovo je otkrivanje na višem nivou, na kvalitetu Aba ve Ima. Odnosi se na one ljude koji počinju da se suočavaju sa pojašnjenjima i analizama na duhovnom putu. Oni ne beže od novonastalih problema, ali su za njih ipak kompleksni.

„Devojka“ je lična egoistična želja osobe, a ne ona koju je dobio od nekoga. To je ono što moramo da dokažemo.

„Pribaviti dokaze o devičanstvu devojke i izneti ih starešinama grada na kapiji“ znači podići želju iz Aba ve Ima na viši nivo.

Link - “I Took This Woman”