понедељак, 03. мај 2021.

ZAŠTO SE SVET ACILUT NIJE RAZBIO?

 
Zašto se svet Atzilut nije razbio?

Objavljeno 30. oktobra 2013. u 08:47

Pitanje: Zašto se svet Atzilut nije razbio kao što je to bilo sa svetom Nekudim? Da li postoji odbrambeni mehanizam koji sprečava razbijanje?

Odgovor: Tačno! Ovaj mehanizam se naziva „ispravka tri linije“, kada se uzdizanje MAN, molitva i povezanostt onoga što je primanje i onoga što je davanje ostvaruje direktno, za razliku od sveta Nekudim, gde Svetlost silazi u Kli, želju i vodi ka razbijanju.

U svetu Acilut Kli se prvo priprema uspostavljanjem tri linije. To je kao da je ona prethodno već bila u kontaktu sa Višim i tako unapred zna šta će da primi.

U svetu Acilut Kli zna svu potpunu Svetlost koju Viši može da da, čitav nivo (GAR), ali se smanjuje do određenog stepena da bi primio jedino deo te Svetlosti, a prihvata je samo u posudama davanja (davajuće Kelim), u Malhut, i to takvu koja se uzdigla na nivo Bina, što iznad same Malhut. Na ovaj način Svetlost se otkriva i niži je prihvata 

Drugim rečima, za razliku od sveta Nekudim, svet Acilut ima odbrambeni mehanizam na obe strane: 1. Viši, koji daje nižem, oslobađa jedino VAK de Hohma - samo mali deo Svetlosti; 2. i tokom pripreme nižeg da primi ovu Svetlost, on prethodno kontaktira Višeg i on sam formira sistem koji se naziva „tri linije“ da bi bio spreman da primi čak i deo Svetlosti, i to ne direktno već kroz tri linije.

Link - Why Did The World OfAtzilut Not Break?

 

Нема коментара:

Постави коментар