четвртак, 25. март 2021.

PORODIČNA SAGA U DESET SEFIROT

 
Porodična saga u deset Sefirot

Objavljeno 15. oktobra 2010. u 09:36

Pitanje: Možete li uopšteno da objasnite šta učimo u Talmud Deset Sefirot (TES), deo 15? Ne razumem ništa od toga.

Odgovor: Deo 15. TES-a nosi naslov „Izgradnja Nukve“. Prvo je stvorena Nukva, zatim razbijena, a sada učimo kako da je obnovimo, znači kojim redom da skupimo njene delove i kako, pomoću kojih sila, da sastavimo delove u ispravljenu strukturu.   

Otuda se ovo poglavlje naziva „Izgradnja Nukve“. Autor kaže: „Želite li da je obnovite? Izvolite. Ali, imajte na umu da morate da naučite da radite sa njenom supstancom. Ona će se odupirati. Njeni delovi zavise jedni od drugih i svi oni imaju svoju ličnost“.

Međutim, kako ću da dobijem sve što mi treba da bih „obnovio Nukvu“, svoju dušu? Zapravo, ja sam nemam ništa. Ukoliko počnem da postavljam ovo pitanje, počinjem da vidim i rešenje. Proizlazi da postoje Viši učesnici u ovom procesu obnavljanja, Otac i Majka (Aba ve Ima), od kojih se spušta sva Svetlost Mudrosti i snaga. Ipak, nećete primiti od njih, već od dve duhovne stepenice koje su najbliže vama. A, oni će vam dati Svetlost Hasadim (Milost) - snagu i Svetlost Hohma (Mudrost) - znanje.

Vi morate njih da znate da bi vam odnos koji sa njima uspostavite omogućio da sebe izgradite poput njih. Jer, trenutno vi ste bez forme, sirov materijal. Međutim, kada počnete da gradite vaš odnos sa njima, tada ćete iz svakog kontakta sa njima steći formu poput pečata i otiska. Ove forme koje steknete za sebe jesu ono što se naziva „obnova Nukve“.

Baal HaSulam to opisuje izražajnim jezikom, objašnjavajući kako se duhovni sistem odnosi prema vama. On vas dovodi u kontakt sa duhovnim svetom, koji postepeno otkrivate pred sobom. 

Vi morate da čeznete za njegovim otkrivanjem! A kada počne da se odvija, videćete da je to slično onome kako u našem svetu upoznajete svoju porodicu, vašeg oca, majku, babu, dedu, braću i sestre. Ulazite u porodicu u kojoj svako ima svoju ličnost i status, odnose i probleme. Morate da zakoračite u ovu porodicu i postanete deo nje, i tada ćete primiti svoju konačnu formu.

To je veoma životna i ljudska slika. To postepeno postaje veoma lako da se razume  kao da učite iz samog života, njegovih zakona i unutrašnje psihologije. Najteži deo je prvi kontakt. Sve dok „ne otvorite vrata i ne zakoračite u kuću“, gubite se u pokušajima da pogodite šta je unutra. Međutim, kad jednom uđete u kuću, počnete da se krećete.


Link - The Family Saga In Ten Sefirot


Нема коментара:

Постави коментар