среда, 17. март 2021.

NAUKA I MUDROST KABALE

  
Nauka i mudrost kabale

Objavljeno 11. mart 2016. 

Nauke našega svijeta istražuju sile koje ga stvaraju i djeluju u njemu. Mudrost kabale je nauka koja istražuje opštu silu cjelokupnog stvaranja, silu koja stvara čitavo stvaranje, uključujući i dio koji je od nas skriven. Opšta snaga svega postojećeg naziva se - božanska. Nauka o kabali ovo istražuje.

Da bismo proučavali sile našega svijeta, koristimo alate, instrumente i razne materijale koji postoje u našem svijetu. Istovremeno, sve proučavamo kroz naša prirodna čula koja smo navikli da koristimo jer postojimo i percipiramo samo kroz njih. Da bismo istražili Viši Svijet, prvo moramo da steknemo čula koja dosežu do Višeg Svijeta, a tek nakon toga ga možemo proučavati, baš kao i u našem svijetu.

Tako, mudrost kabale uključuje dvije faze:

• Prva, naša čula se ispravljaju da postanu poput Višeg Svijeta,

• Druga, kada kroz njih proučavamo Viši Svijet.

Adam je otkrio mudrost kabale; bio je prvi kabalista. Od njega je počelo da se razvija proučavanje Više Sile i Višeg Svijeta. Razlika između Više Sile i Višeg Svijeta je u tome što Viša Sila postoji sama za sebe, dok je Viši Svijet ono što kabalista postiže u sebi kao otkriće Više Sile unutar svojih karakteristika.

Link - The Sciences And TheWisdom Of Kabbalah


Нема коментара:

Постави коментар