среда, 28. април 2021.

U SVETU ACILUT ZNAČI "U NJEGOVOJ KUĆI"

 
U svetu Acilut znači „U Njegovoj kući“ 

Objavljeno 21. avgusta 2011. u 20:49 

Naše razbijene duše nalaze se u svetovima BYA (Beria, Jecira, Asia), a kada se ujedinimo, uzdižemo se u svet Acilut, što znači „u Njegovoj kući“ (Eclo). Ako se tamo uzdignemo „odozdo prema gore“, sopstvenim snagama, tada postižemo konačnu ispravku. Na taj način ispravljamo razbijanje koje se dogodilo u svetu Nekudim 

Međutim, ako nismo u stanju da se povežemo u jednu dušu, onda smo u drugoj realnosti, kao što kaže Stvoritelj - Zeir Anpin sveta Acilut, „Ne mogu da budem na istom mestu sa onim koji je ponosan“. Mi smo taj „ponosni čovek“ i nalazimo se ispod Parsa - granica sveta Acilut, u svetovima BYA, koji su „odvojeni od svetosti“.

Ali, i svetovi BYA su takođe duhovni nivo gde čovek oseća da je odvojen i udaljen od Stvoritelja. On ima neko razumevanje, znanje i osećaj svog neispravljenog, duhovnog stanja. Sa druge strane, kada čovek tek krene ovim putem, on je još niže, a da ne pominjemo one koji jednostavno žive uobičajenim životom na ovom svetu i nisu ni počeli da se kreću ka davanju, što znači da su to oni koji ni na koji način još nisu povezani sa duhovnim lestvama. 

Ipak, u meri u kojoj smo našim zajedničkim radom u stanju da privučemo Svetlost koja reformiše, to će nam omogućiti da se povežemo sa Malhut sveta Acilut, od dole prema Gore. I, ako načinimo napor zarad toga da se uključimo u Malhut, mi time njoj vraćamo njene odvojene organe nazad i ponovo ih spajamo.  

Malhut sveta Acilut je samo tačka, dok su sve duše ispod Parsa. A ako tražimo i želimo da pripadamo davanju, jedinstvu, uzajamnom garantovanju i ljubavi prema bližnjem, onda na sebe privlačimo Svetlost ispravke i uzdižemo se do Malhut sveta Acilut - skup svih duša. (Kneset Izrael)

Odatle počinjemo da radimo na tome da postanemo slični sa Zeir Anpin sveta Acilut, sa Stvoriteljem. A ujedinjenje Zeir Anpin i Malhut uzdiže nas još više, do stanja konačne ispravke.

Link - In The World OfAtzilut Means “At His House”


Нема коментара:

Постави коментар