недеља, 04. април 2021.

PRIPREMA NEKOLIKO NIVOA


Priprema nekoliko nivoa

Objavljeno 22. marta, 2021.

Pitanje: Ponovo izučavamo Predgovor mudrosti kabale (Ptiha) i sve je naizgled jasno. Zatim se nešto promijeni, i nastane osjećaj da Vi govorite na veoma visokom nivou.

Čega treba da se držimo da bismo se sa tim povezali kroz oset? Nema logike, i nema osjećaja i sve nestane. Da li, možda, mi nešto radimo pogrešno? I, da li mi treba da, na neki način, promijenimo naš odnos prema tome, ili možda postoji neki magičan način?

Postoji osjećaj u vezi s tim da ćemo se, ukoliko u narednih godinu i po ili dvije ponovo počnemo da izučavamo Ptiha, vratiti u isto stanje, da ćemo se u određenom trenutku zaustaviti, i da ćemo tada ponovo osjetiti da Vi govorite na višem nivou, koji mi ne možemo da postignemo.

Odgovor: To nije viši nivo, već najniži duhovni nivo, i mi moramo da se uzdignemo do njega. Istina je da ne razumijete o čemu je riječ. To je tako da biste vidjeli da ništa ne razumijete, i da morate da promijenite svoje ponašanje i svoj stav da biste nešto razumjeli. Naposljetku, naš cilj je da nekako postignemo osjećaj Stvoritelja.

Mogu, naravno, da ostanem na istom nivou i da vam mehanički pričam o Sefirot, Parcufim, svjetovima itd, o radu Svjetlosti. Ali, moj cilj je da načinim tako da svi moji studenti senzorno osjete spise, ili da ih makar pustim da razumiju da oni nisu u tome, u svojim osetima.

Kako to konkretno možemo da postignemo? Na način da postanemo bliži jedni drugima, ne samo  da formalno sjedimo u desetki. Oni treba da žude da se povežu u svom srcu, i da u svojoj povezanosti počnu da osjećaju Stvoritelja. To nije lako. To traje dugo, ali to je put do Višeg svijeta. To je razlog zbog čega smo mi dobili ovaj život. Ovo je put mudrosti kabale.

Vi, isto tako, možete da proučavate mudrost kabale formalno, čisto teoretski. Čak i da ne proučavate mudrost, već njenu primjenu u našem svijetu, razumjeli biste da naš svijet propada, i šta o tome govori mudrost kabale. Takođe, možemo da primjenimo  mudrost kabale u cilju spoljašnjeg ujedinjenja i diseminacije. Ovo je takođe veoma važno, ali to nije unutrašnji rad osobe.

Mi pripremamo nekoliko nivoa. Na najvišem nivou postoje oni koji sa Stvoriteljem mogu da se povežu kroz povezanost između sebe, i oni mogu kroz sebe da prenesu Višu Svjetlost, višu energiju, kvalitet ljubavi i davanja.

Kasnije će ovaj kvalitet preći na niži nivo gdje ljudi mogu međusobno da se povežu na prijateljskoj osnovi, a ne na duhovnoj. Oni će se ujediniti i činiće mase Bnei Baruh.

Budući da ove mase nisu u potpunosti nadišle Mahsom, i da je njihov veći dio na nivou našeg svijeta, oni takođe mogu da se povežu sa masama na nižim nivoima, kao i sa drugim nacijama, i da im objasne kvalitet ujedinjenja, da je važan i da može da spase naš svijet.

Na taj način mi ćemo napredovati. Ali, mi moramo sve to da izgradimo.

Ja podučavam sve one koji mogu da razumeju da je najvažnije to da se uzdignemo iznad sebe, da poništimo sebe pred desetkom, i da se na taj način povežemo sa Stvoriteljem koji je postavio Njega na najviši nivo. Ostali će raditi na nižim nivoima, ali ipak svako ima svoj rad koji mora da ispuni. Ovo je faza ljudskog razvoja u kojoj se mi nalazimo.


Link - Preparing Several Levels


Нема коментара:

Постави коментар