субота, 24. април 2021.

ŠAVUOT JE PUN SVJETLOSTI

 
Šavuot je pun Svjetlosti

Objavljeno 28. maja  2012. u 9:48

Rabaš, Pismo 52: I, izlaskom iz Egipta primili su stepen vjere... i nakon Pesaha započinje pročišćenje kao priprema za primanje Tore. A kada se Tore odjene u čovjekovu dušu, to je vrijeme Šavuot, vrijeme davanja naše Tore.

Sve do Pesaha se nastavlja period „ropstvo u Egiptu“, što znači da osoba osjeća nevolje i udare zbog svog ega, tako da bi željela da se od njega odvoji i uzdigne iznad njega do kvaliteta davanja. Osoba svaki put ulaže nove napore kroz grupu u želji da se uzdigne iznad svog ega i uključi u povezanost. To je rad u Egiptu koji traje dok se ne postigne puna mjera, a tada Svjetlost čovjeku daje snagu ispravke.

Ali to je samo uzdizanje iznad ega, što simbolizuje praznik Pesah. Tada počinjemo da odbrojavamo 49 dana do praznika Šavuot, kada se odvajamo od ega i uzdižemo na nivo Bina. Mliječna hrana koju jedemo na Šavuot simbolizuje davanje - praznik pun Svjetlosti.

Otuda, na Pesah mi napuštamo "lijevu liniju", i na Šavuotu primamo početak "desne linije". Tada mi primamo Toru, to jeste "srednju liniju". Tada možemo da povežemo svoj ego sa snagom Tore, sa Svjetlošću koja reformiše koju primamo od Bina, i nastavljamo da gradimo sebe. 

Praznik Šavuot izgleda svijetao i "prozračan": mi nosimo bijelu odjeću i jedemo mliječnu hranu; sve simbolizuje davanje, Svjetlost i "desnu liniju". Osoba još nije stekla posude davanja; još nije otkrila ego. Prvi kontakt s "desnom linijom", sa Svjetlošću, nije stvaran sve dok se mi ne ispunimo njom na "srednjoj liniji", koju moramo sami da izgradimo. Osoba uzima djelove "lijeve linije" koje može da prikači na "desnu liniju" i uz pomoć Svjetlosti ispunjava ovu vezu primanjem duše, posude koja će joj omogućiti davanje.

Svaki naš praznik simbolizuje određeni stepen na kojem, nakon što smo na jednoj liniji ispunili prethodnu fazu razvoja prelazimo na drugu liniju, da bismo formirali treću liniju. Tada mi odijevamo ove tri linije u našu percepciju stvarnosti .

Link – Shavuot Is Full Of Light


Нема коментара:

Постави коментар