четвртак, 29. април 2021.

KADA SKRIVENO POSTAJE OTKRIVENO

 
Kada skriveno postaje otkriveno 

Objavljeno 21. novembra 2010 

Pitanje: U knjizi Vizija dobrote napisano je: „I znajte da čovek mora da uči četiri nivoa PARDES: Pšat, Remez, Druš, Sod i da inkarnira dok ih sve ne ispuni“. Da li zaista treba da prođemo kroz toliko inkarnacija dok ne naučimo čitav PARDES (doslovno objašnjenje, kroz alegoriju, kroz nagoveštaj i kroz tajnu), da bismo došli do kraja ispravke? 

Odgovor: Moramo da dožemo do „Pšat“, što je doslovno objašnjenje Tore. Do sada smo učili „Sod“, što je skriveno, tajno značenje. „Sod“ znači da učim, ali ništa ne razumem; za mene je to tajna. Kada tajna postane malo jasnija, ona postaje „Remez“ (nagoveštaj), a zatim „Druš“ (alegorijsko objašnjenje, alegorija), i na kraju „Pšat“ (doslovno objašnjenje). 

Postoje četiri sveta: Asija, Jecira, Berija i Acilut. Trenutno proučavamo ulaz u Svet Asija; Još uvek ništa ne razumemo, a to znači da proučavam tajnu „Sod“. 

Jednom kada pređem iz sveta Asija u Viši svet, Svet Jecira, proučavaćemo „Druš“. U svetu Berija proučavaćemo „Remez“, a u svetu Acilut „Pšat“. 

Pšat“ je najveće postignuće kada uopšte nema skrivenosti, i sve je jasno, otvoreno, doslovno i očigledno. Sve Svetlosti ispunjavaju sve Kelim (posude), sve znamo i razumemo! 

Svaka osoba to treba da postigne u svojoj duši, ali na svom nivou, do svoje potpune ispravke.

Pitanje koje sam dobio: Šta se menja između jednog i drugog duhovnog sveta? 

Moj odgovor: Promena se dešava u želji ili u tome koja sila ima kontrolu, u sistemu vrednovanja Davaoca i koliko nam je važan. Ovo sve određuje. 

Jedino što postoji u celom univerzumu je želja za uživanjem, koja može da sledi dva principa: 1 – da li je to zarad lične koristi pojedinca ili 2 – da li je to zarad zadovoljenja Davaoca. To je kao u primeru sa gostom i domaćinom, gde se stanje gosta nazive Beria, Acilut, Jecira ili Asija u zavisnosti od reakcije gosta na domaćina. Na primer: 

• Ako je u gost svetu Asija, tada jede ceo obrok; 

• Ako je u gost svetu Jecira, onda sumnja da li treba da jede i koliko treba da jede; 

• Ako je gost u Svetu Berija, tada vrši proračun i zna da neće pogrešiti; moći će da pokaže Domaćinu da hoće Njemu da da zadovoljenje; 

• Ako je gost u svetu Acilut, tada konzumira sve kao u svetu Asija, ali je siguran da to čini samo zbog Domaćina! Napokon, ujedinili su se Domaćin i gost do mere da među njima ne postoji razlika. 

I sve ovo govori o unutrašnjem stanju osobe.

Link- When The Hidden Becomes Revealed

 

Нема коментара:

Постави коментар